Privacybeleid

Privacyverklaring voor gebruikers en adverteerders van deze website

www.comfortvilla.com (hierna “Deze Site”) is onderdeel van Comfortvilla – Villa Expert BV (hierna “Comfortvilla”), een Nederlands rechtsgeldig geregistreerd bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Van der Zaenlaan 44, 1215SJ Hilversum, KvK-nummer 32140817. Comfortvilla behandelt de persoonlijke gegevens van gebruikers van deze Site met respect en discretie en in overeenstemming met de wet – en neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig en accuraat wordt opgeslagen. Neem contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid, of ons gebruik van persoonlijke informatie. Dit document bevat gedetailleerde informatie over cookies en hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien als wij nieuwe diensten toevoegen, of als reactie op wijzigingen in de wet of commerciële ontwikkelingen. Alle wijzigingen aan het privacybeleid zullen op deze Site worden geplaatst.

Persoonsgegevens gebruikt door Comfortvilla

Bij het registreren, het versturen van een aanvraag of het boeken van een vakantieverblijf via deze Site worden persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen in onze database omdat Comfortvilla belangrijke informatie moet communiceren, zoals boekingsbevestiging, betalingsherinneringen en andere informatie met betrekking tot boekingen. Wanneer je deze Site bezoekt of doorbladert, wordt bepaalde informatie verzameld, zoals je IP-adres, de gebruikte browser en informatie over het besturingssysteem van de computer, de versie van de applicatie, de taalinstellingen en de pagina’s die aan de gebruiker worden getoond.

Gebruik van persoonlijke informatie

De door Comfortvilla opgeslagen persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van het adequaat functioneren van deze site en de dienstverlening, waaronder de volgende doeleinden: boekingen, aanvragen, accountbeheer, marketingactiviteiten, betalingen, versturen van mededelingen, fraudedetectie en -preventie, analytische doeleinden.

Bescherming van persoonsgegevens

Comfortvilla hanteert strenge veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen en om te voorkomen dat deze zonder toestemming van de gebruiker wordt doorgegeven aan derden. Hiertoe worden opslagmedia bewaard in een beveiligde faciliteit met beperkte fysieke toegang – en worden firewalls en andere maatregelen toegepast om elektronische toegang te beperken. Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie wordt alleen gegeven aan interne medewerkers van Comfortvilla die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren. Comfortvilla zal de informatie van de gebruiker veilig bewaren, zodat medewerking aan veiligheidscontroles vereist kan zijn voordat bepaalde informatie wordt vrijgegeven. De informatie zal worden bewaard gedurende een redelijke periode of zolang als wettelijk vereist. Betalingen via Comfortvilla verlopen via een derde beveiligde gecertificeerde betalingsprovider en Villa Expert bewaart niet de volledige credit card gegevens en is niet aansprakelijk voor fouten of verlies bij betalingen of geldoverboekingen. De voor de registratie van het account verstrekte persoonsgegevens, alsmede eventuele andere gegevens die tijdens de boekingsprocedure worden verstrekt, worden opgenomen in een database genaamd Comfortvilla, eigendom van Comfortvilla – Villa Expert BV en beheerd door Connectropy. De aanvaarding van deze voorwaarden impliceert de uitdrukkelijke toestemming voor de genoemde gegevensverwerking. Om gebruik te maken van de wettelijke rechten van inzage, rectificatie, annulering of verzet tegen de verwerking van gegevens, dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in te dienen bij de klantenservice op het volgende e-mailadres: info@comfortvilla.com. U kunt dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres Van der Zaenlaan 44, 1215 SJ, Hilversum, Nederland. Indien in het kader van de commerciële relatie persoonsgegevens van derden aan Comfortvilla – Villa Expert BV worden verstrekt, garandeert de gebruiker dat hij/zij bevoegd is tot verstrekking van deze gegevens en dat hij/zij de betrokkene in het kader van de verstrekking van de gegevens de relevante informatie heeft verstrekt conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien dit niet het geval is, zal de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor elke overtreding of sanctie die Comfortvilla kan worden verweten en zal hij of zij Comfortvilla terzake vrijwaren.

Wijzigingen in het statuut van de vennootschap

Comfortvilla behoudt zich het recht voor om bij het aangaan van een eigendomsovereenkomst met een ander bedrijf de verzamelde informatie te verstrekken aan een nieuwe Eigenaar. Voor het overige zal Comfortvilla deze informatie niet openbaar maken, verkopen of verspreiden aan derden zonder toestemming – tenzij vereist door de wet.

Gebruik van cookies

Comfortvilla gebruikt cookies om gebruikers van deze site over meerdere pagina’s te kunnen herkennen en om de keuzes van de gebruiker te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de registratieprocedure te vergemakkelijken, om het gebruik van de monitor bij te houden.